content top

Delo čistilnega servisa in cene čiščenja

Čistilni servis je v večini primerov podjetje, ki za svoje stranke izvaja funkcijo čiščenja, eno izmed takih podjetij pa je tudi Valina. Delo čistilnega servisa lahko poteka vsakodnevno, nekajkrat mesečno ali letno, oziroma tako pogosto, kot to stranke želijo. Za delo čistilnega servisa se običajno zanimajo podjetja, ki nimajo zaposlenih čistilk, javne ustanove in pa zasebniki, ki so dovolj finančno preskrbljeni, vendar čiščenja ne želijo opravljati sami. Medtem ko je čistilni servis med zasebnimi strankami pri nas še zelo nepogost, pa se javne ustanove in podjetja zanj zelo pogosto odločajo. Največkrat se čistilni servis najame predvsem za čiščenje poslovnih prostorov in pa zunanjih delov fasad, kot so na primer okna, ki jih navadni posamezniki brez prave opreme zelo težko dosežejo. Profesionalni čistilni servis zagotavlja stalno izobraževanje zaposlenih o pravilni in ekonomični uporabi čistil. Zunanji izvajalec ima na razpolago tudi več različnih zahtevnih čistilnih strojev in pripomočkov – s katerimi delo čistilnega servisa postane preprosto saj z usposobljeno ekipo omogočajo izvedbo vseh vrst izrednih čiščenj. Na voljo so tudi dežurne intervencijske ekipe, ki poskrbijo za vsa intervencijska dela, saj je hitra odzivnost velikokrat izjemnega pomena.

Cene čiščenja

Upravni odbor sekcije čistilcev objektov je zadnji redni seji decembra 2010 sprejel dopolnjen informativni cenik storitev čiščenja objektov za objavo v letu 2011. Cene čiščenja so podane na ceniku, ki je izdelan z vso skrbnostjo po načelih Kodeksa poklicne etike članov sekcije čistilcev objektov. Cene so informativne. Za natančno določitev cene čiščenja je potrebno opraviti ogled. Cena se oblikuje glede na vrsto dela, vrsto nečistoč, velikost površine čiščenja in pogostost čiščenja.