content top

Sanacija vodovodne inštalacije

Vodovodne cevi je potrebno redno čistiti in tudi sanirati. Poznani so različni postopki za sanacijo vodovodnih cevi. Sanacija je potrebna, če so cevi poškodovane zaradi korozije. Odstranjevati je potrebno produkte korozije iz sten vodovodnih cevi. Vodovodne inštalacije je potrebno tudi zaščititi pred napredovanjem korozije.

Čiščenje notranjosti cevi vodovodne inštalacije.

Če ne odstranjujemo produkte korozije, se lahko uničijo notranje stene cevnega omrežja vodovodne inštalacije. Lahko pride do odstopanja zaščitnih slojev na stenah vodovodnih cevi. Če imamo jeklene cevi se produkti, ki jih ustvari korozija premikajo po ceveh in se korozija pojavi po celotni površini cevi. Če je sanacija zelo zahtevna, je velikokrat priporočljivo, da se menja celotna vodovodna napeljava. Velikokrat je to tudi cenejša varianta in na dolgi rok veliko bolj ugodna. Pri sanaciji vodovodnih cevi je zelo pomembno iz katerega materiala so vodovodne cevi in pomembni so obratovalni pogoji; tlak, temperatura, hitrost vode, … Postopki čiščenja vodovodnih cevi so različni. Najbolj sta znana dva načina čiščenja:

  • Izpiranje korozijskih produktov z ustrezno kislino
  • S pomočjo toka trdnih delcev (z abrazijo)

Paziti moramo na korozijo, ker lahko povzroči preboj cevi. Celotne cevi je potrebno dobro pregledati in na mestih, kjer je prišlo do preboja, je potrebna temeljita sanacija.

Preden se ustrezni strokovnjaki odločijo za sanacijo, morajo vodovodne cevi temeljito pregledati. Velikokrat je veliko bolj ustrezna sanacija oziroma zamenjava vodovodne inštalacije ali pa samo dela in ni primerno samo čiščenje cevi, ker to velikokrat ni dolgoročna rešitev. Velikokrat je zamenjava cevi veliko bolj ugodna rešitev. Če se bomo obrnili na ustrezne strokovnjake, nam bo ustrezna služba znala svetovati.