content top
Vodenje kakovosti s pomočjo računalnika

Vodenje kakovosti s pomočjo računalnika

V vsakem primeru vodenje kakovosti vključuje več ukrepov, nad katerimi moramo imeti dober nadzor. To pomeni, da se bomo premišljeno posvetili oblikovanju strategije za zagotavljanje visoke kakovosti pri proizvodnji, vedno pa bo treba najti ustrezne rešitve glede na situacijo.

Včasih pa lahko mnoga opravila v povezavi s tem prepustimo kar računalniku. Še posebej, če imamo celovit sistem, ki omogoča tudi vodenje kakovosti, to je recimo poslovni sistem M-Files, ki je dobro prilagojen tudi za takšne naloge.

Pri vodenju kakovosti se srečujemo z nekaterimi postopki, ki jih je možno avtomatizirati in jih dobro opravljajo tudi računalniki. Seveda je to v veliki meri odvisno od tega, s kakšnimi dejavnostmi se sploh ukvarjamo, pa tudi od tega, kakšne računalniške sisteme uporabljamo.

A če se recimo osredotočimo na ključne naloge pri vodenju kakovosti, recimo na certificiranje in zagotavljanje skladnosti z veljavnimi standardi, lahko najdemo dobre rešitve za avtomatizacijo. Predvsem bomo imeli pod nadzorom vse obveznosti, ki jih moramo pri tem opraviti. Ne bomo zamudili pomembnih datumov, prav tako bomo imeli pregled nad zahtevami in obveznostmi, kot tudi morebitnimi spremembami.

Za vodenje kakovosti skrbimo še na druge načine, pri čemer nam prav tako lahko pomagajo celoviti poslovni sistemi. Pomembno je nenazadnje že to, da imamo dober nadzor nad svojim poslovanjem in dobimo vpogled v vse potrebne podatke.

Podpis strategije za kakovost.

Na tej podlagi lahko upravljamo svoje poslovanje in zagotavljamo visoko kakovost proizvodnje izdelkov oziroma opravljanja storitev. S pomočjo računalnika bo to lažje, saj imamo v tem primeru veliko lažji dostop do vseh potrebnih podatkov. Hitro lahko opazimo, kje so pomanjkljivosti in tveganja, sledimo tudi komentarjem, morebitnim reklamacijam in pripombam.

Na voljo imamo vse potrebne informacije, da lahko vzdržujemo zanesljivo vodenje kakovosti, sprejemamo pa tudi pomembne poslovne odločitve, ki vodijo do še boljših rezultatov pri opravljanju dejavnosti.

S pomočjo računalnika takoj odpremo nove možnosti za uspešno poslovanje. Imamo kar velik potencial, ki se ga splača izkoristiti.

Predvsem dobro se obnese poslovanje na temelju zanesljivih poslovnih informacij, ki jih enostavno zbiramo, obdelujemo in pregledujemo.

Ključna konkurenčna prednost je lahko poslovna inteligenca

Ker se poslovna inteligenca običajno ne uporablja povsem neposredno, jo včasih kar nekoliko zanemarjamo, ko omenjamo ključne atribute sodobnih podjetij.

Tudi uspešno opravljanje dejavnosti namreč še ni dovolj, da lahko zagotovimo uspeh podjetja – treba se bo stalno izpopolnjevati in prilagajati, to pa pomeni, da bo treba sprejemati pomembne poslovne odločitve. Ne moremo se dobro odločiti, če nimamo na razpolago ključnih podatkov, ki vodijo naše odločitve.

 

To je poslovna inteligenca, ki jo zbiramo na različne načine. Z dobrim računalniškim sistemom lahko pričakujemo bistveno boljše rezultate. Zbiramo podatke iz različnih virov, večinoma se te informacije zbirajo kar samodejno. Nato jih brez težav hranimo v digitalni obliki, v preglednih arhivih, kjer so na voljo za hiter vpogled.

Vedno bomo pripravljeni na pregled ključnih podatkov o poslovanju, strankah, trgu in konkurenci. Imamo zelo širok nabor možnosti, kako poslovno inteligenco kar najbolje izkoristiti. Seveda bo najbolje vzpostaviti sistem, ki že rutinsko koristi prednosti zbranih poslovnih podatkov pri upravljanju poslovanja.

Poslovna inteligenca pri pomembnih poslovnih odločitvah

Pogosto se poslovna inteligenca uporablja pri najbolj pomembnih poslovnih odločitvah. Morda gre za načrtovanje večjih sprememb, lahko tudi za prevzeme podjetij, optimizacijo proizvodnih procesov, seveda tudi za zaposlovanje, iskanje investitorjev in druge naloge.

V vseh teh primerih je ključnega pomena dober pregled nad poslovanjem. To nam omogočajo celoviti poslovni sistemi podjetja 360ECM Informatika, ki nudi prave rešitve na tem področju.

Sestanek c pisarni za sklep strategije kakovosti

To so sistemi, ki uporabnikom ponujajo celovit pregled nad poslovanjem, uporabljajo se za obdelavo večjih podatkovnih zbirk in močno pomagajo pri sprejemanju pomembnih poslovnih odločitvah.

Na ta način si pomagamo pri raznih poslovnih nalogah, recimo pri vodenju kakovosti, pri upravljanju kadra in projektnem vodenju, pa tudi pri upravljanju odnosov s strankami.

Kaj potrebujemo za uspešno upravljanje odnosov s strankami?

Prav stranke so ključnega pomena za poslovanje vsakega podjejta. Nekatere družbe imajo veliko število strank, druge morda poslujejo le s posameznimi strankami in so zato te še toliko bolj pomembne.

V vsakem primeru je treba upravljanje odnosov s strankami prilagoditi situaciji in kar se da izkoristiti potencial, ki ga imamo s pravim pristopom na tem področju.

Spet se seveda izkaže, da je za sprejemanje pravih odločitev nujna dobra podlaga, ki jo naredimo z urejanjem zbirke pomembnih podatkov. O svojih strankah redno zbiramo različne podatke, dodamo še statistiko prodaje in povezane podrobnosti.

Tako lahko načrtujemo različne strategije, s katerimi nadzorujemo upravljanje odnosov s strankami. Dosežemo lahko različne ciljne skupine, ki jih obravnavamo tako, da bo končni učinek najboljši. Pravi pristop narekuje zbrana poslovna inteligenca, ki daje dober vpogled v to, kdo so naše stranke in kakšne možnosti imamo pri upravljanju odnosov z njimi.

Upravljanje odnosov s strankami ima seveda velik potencial s tega vidika, da lahko izkoristimo povpraševanje na trgu in dosežemo boljše prodajne rezultate. A prav tako pomembno je, da lahko vzdržujemo ugled podjetja in prisotnost znamke med svojo ciljno publiko. Pridobimo lahko naklonjenost širšega občinstva, če smo spretni pri upravljanju odnosov s strankami. Tu si seveda pomagamo z zbranimi podatki, ki jih predstavlja celovit poslovni sistem.

Poslovni sistem za upravljanje odnosov s strankami

Nekateri poslovni sistemi so posebej prilagojeni temu, da lahko dobro delamo tudi s strankami. Na enem mestu imamo podroben vpogled v značilnosti naših strank, oblikujemo lahko različne fokusne skupine in pripravimo prave strategije za različne vrste strank.

Mnoge postopke lahko avtomatiziramo, da bo upravljanje odnosov s strankami res uspešno, pa tudi prijazno do naših strank.