content top

Zakaj je potrebno čiščenje lovilca maščo...

Slovenija spada med države, ki ima urejene kanalizacijske poti. Prepovedano je izpuščati fekalije v okolje, saj lahko onesnažimo podtalnico in s tem razširimo hude bolezni. Poznamo kanalizacijska omrežja in pa greznice, ki jih imajo zgradbe oziroma hiše ali drugi objekti. V vsakem primeru pa se potrebujejo lovilci maščob. Čemu so namenjeni?

Lovilci maščob so namenjeni tako imenovanemu ločevanju odpadnih voda ter ostalih olj oziroma goriv. Vgrajujejo se na različna …

Škotska, načrt potovanja

Škotska zahteva dober načrt potovanja

Škotska je vsem znana dežela. Hkrati pa je Škotska mnogim neznana, saj Škotska ni njihova izkušnja. Zaradi oddaljenosti je dobrodošlo, da je Škotska znana pred potovanjem. Načrt potovanja je lahko dober začetek vsakega doživetja in dobre počitniške izkušnje. Bolj kot je kraj oddaljen, bolj je smiselno načrtovati potovanje. Oddaljeni kraji nudijo številne možnosti slabim izkušnjam, zato je dobro, da jih v kali preprečimo in onemogočimo…