content top

Kontrolna priprava je nujna za oceno kak...

V industriji se najpogosteje srečamo s serijsko proizvodnjo različnih izdelkov ali polizdelkov. Pri takšnih serijskih izdelavah je velik poudarek na hitrosti in učinkovitosti celotnega delovnega procesa, zato je kontrola in preverjanje kosov v posameznih fazah proizvodnje izjemnega pomena. Zaradi nadaljnjega procesa obdelave morajo le ti ustrezati v naprej predpisanim dimenzijam, sicer so izločeni iz proizvodne linije. V tem smislu je kontrolna priprava izredno…

Nepovratni ventil za vodo in elektromagn...

Nepovratni ventil za vodo je element, s katerim smo se vsi zagotovo že srečali. Opravlja namreč pomembno vlogo v številnih napravah in sistemih v naših gospodinjstvih. Hkrati pa je nepovratni ventil za vodo nepogrešljiv v mnogih industrijskih panogah. Brez tega izuma bi bilo naše vsakodnevno življenje precej drugačno od tega, kot ga poznamo in kot smo ga vajeni. Podobno kot za nepovratno različico velja za elektromagnetni ventil za vodo ali za plin (12V in drugih tipov), …