content top

Kontrolna priprava je nujna za oceno kakovosti

V industriji se najpogosteje srečamo s serijsko proizvodnjo različnih izdelkov ali polizdelkov. Pri takšnih serijskih izdelavah je velik poudarek na hitrosti in učinkovitosti celotnega delovnega procesa, zato je kontrola in preverjanje kosov v posameznih fazah proizvodnje izjemnega pomena. Zaradi nadaljnjega procesa obdelave morajo le ti ustrezati v naprej predpisanim dimenzijam, sicer so izločeni iz proizvodne linije. V tem smislu je kontrolna priprava izredno pomembna.

S kontrolno pripravo ugotavljamo različne dimenzije izdelkov. Lahko gre za dolžino, debelino, premere, navoje, vrtine in še mnogo drugega. Kontrola poteka brez uporabe 3D merilnega stroja, po principu »gre« – »ne gre«. To pomeni, da nas natančne mere izdelka ne zanimajo, ampak zgolj če ustreza zgornji ali spodnji meji v naprej predpisanih dimenzij.

Kontrolne priprave za proizvodnjo

Izbira materialov za kontrolno pripravo

Ker gre za naprave, ki so namenjene kontroli v visoko serijski proizvodnji, morajo biti v prvi vrstni robustne, kar omogoča njihovo dolgo življenjsko dobo. Na drugi strani pa je vseeno potrebno biti pozoren na to, da se kontrolna priprava, še posebej manjše, v procesu kontrole tudi ročno prenaša. Zato je potrebno izbirati materiale, ki so dovolj trdni, a hkrati tudi lahki, z manjšo specifično težo in odporni proti koroziji.

Kontrolna priprava ima tako podstavek iz karbonskega okvirja ali aluminijeve cevi, kar je odlična izbira predvsem za kontrolne priprave, pri katerih mora biti teža minimalna, hkrati pa tudi dovolj trdna. Vitalni deli kontrolne priprave so namenjeni kontrolni karakteristiki, in v ta namen ima kontrolna priprava lahko na primer vtične luknje, bazne površine ali različne kalibre. Ti vitalni deli so tudi bolj izpostavljeni obrabi, zato so izdelani iz jekla in termično obdelani, ob tem pa so tudi antikorozijsko zaščiteni.

Natančno pozicioniranje merjenca je zelo pomembno

Za ustrezno rokovanje s kontrolno pripravo je zelo pomembno, da je le ta brez ostrih robov, ki bi povzročile morebitne neljube poškodbe. Prav tako pa je za natančen postopek kontrole pomembno natančno pozicioniranje merjenca, ki se tekom kontrole ne sme premikati.

Izdelek, ki ga preverjamo, se na kontrolno pripravo postavi na tiste bazne točke oziroma površine, ki so predpisane oziroma označene na risbi. V ta namen ima lahko kontrolna priprava različne centrirne mehanizme, ki so nam v pomoč pri natančnem pozicioniranju izdelka. Po obliki so ti elementi lahko okrogli, ovalni, kvadratni ali kakšnih drugih oblik. Kontrolna priprava pa ima lahko za natančno in ponovljivo pritrditev merjenca tudi naprave za ohranitev položaja. Največkrat gre za različna vpenjala, ki še dodatno pritrdijo izdelek na kontrolno pripravo.