content top

Bruto in neto plača

V tem članku si bomo pogledali razliko med bruto in neto plačo. Marsikdo izmed nas ne pozna razlik, zato lahko ko se pogovarjamo o plačah pride do precejšnje zmede. Več o tematiki pa v članku.

Bruto neto je pogosta dilema, ki se nanaša na osebni dohodek ali plačo. Izraz bruto pomeni znese plače v celoti, neto pa je od tega zneska pridobljena dejanska plača z odšteto akontacijo in prispevki. Področje plače in na splošno razmerji med delavcem in delodajalcem ureja Zakon o delovnih razmerjih, velja od leta dva tisoč dva, v tem času je doživel že nekaj sprememb. Po zakonu o delovnih razmerjih je plača sestavljena iz osnovne plače, dodatkov, plačila za poslovno uspešnost ter dela plače zaposlovano uspešnost. Plača mora biti vedno v denarni obliki, po kolektivni pogodbi pa so lahko možne tudi druge vrste plačil. Višina osnovne plače je odvisna od zahtevnosti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Bruto ali neto znesek plače mora biti vedno jasen

Skupen znesek plače ali bruto plača je pogosto predstavljena v zaposlitvenih informacijah. Razlogov zato je veliko, na izraz bruto je zato potrebno biti pozoren. Če zaposlitvena informacija ne navaja jasno bruto ali neto zneska plače, je potrebno dilemo razčistiti. To lahko storimo na enostaven način tako, da vprašamo : bruto ali neto znesek. Enako poudarimo zahtevo po znesku v bruto ali neto obliki ob drugih priložnostih. Med bruto in neto zneskom je precejšnja razlika, zato lahko nejasen podatek prejemnik informacije razumel kot poizkus zavajanja. Bruto plača je namreč znesek, v katerega je neto znesku dodana cela vrsta postavk. Pod bruto znesek razumemo plačo z vključenimi prispevki za socialno varnost, invalidsko in pokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, akontacija dohodnine, prispevek za starševsko varstvo. Poenostavljen izračun neto plače iz bruto zneska izvedemo tako, da odštejemo prispevke od bruto plače in akontacijo delodajalca. Ali na kratko : od bruto zneska odšteta akontacija in prispevki dajo neto plačo. Strošek prevoza na delo ter strošek malice ne spada ne v bruto znesek, ne v neto znesek.