content top

Detektivske storitve

Detektivske storitve so dejavnosti detektiva, ki so precej kompleksne in od detektiva zahtevajo različna znanja s področja kriminalistike, forenzike in kriminologije,… Detektiv pa mora imeti tudi dobre psihofizične sposobnosti, saj njegovo delo zahteva veliko potrpljenja, spravi pa ga lahko tudi v nevarne situacije. Le tako lahko svoje delo opravi kar se da dobro in kvalitetno ter predvsem pravično, sposoben mora presoditi kaj je prav in kaj ne ter vsak sum kaznivega dejanja, kljub zaobljubljeni tajnosti,  prijaviti.

Namen detektivskih storitev je pridobivanje informacij o osebah iz javno dostopnih virov, o podatkih iz evidenc, s pomočjo tehničnih sredstev in na podlagi osebnih zaznav. Vse to je omogočeno s 27. členom Zakona o detektivski dejavnosti.

Pod detektivske dejavnosti spada iskanje pogrešanih oseb, iskanje informacij o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod, iskanje izgubljenih ali ukradenih predmetov, preiskovanje anonimnih pisem, zbiranje dokaznega materiala za sodne postopke, zbiranje informacij o dolžnikih in njihovemu premoženju, preiskovanje konkurenčnih prepovedi, vročanje pisemskih pošiljk naslovnikom, svetovanje na področju preprečevanje kaznivih dejanja, načrtovanje in izvajanje zaščite poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov in osebnih podatkov, detektiv v podjetju, kontrola in nadzor bolniškega staleža, kontrola potnih stroškov, prisluškovanje in sledenje, najem zasebnega detektiva,…

Detektiv v podjetju preverja zlorabe pravic zaposlenega do nadomestil za bolniško odsotnost in povračilo potnih stroškov, detektiv lahko izvede tudi alkotest zaposlenih na delovnem mestu, preverja lahko notranje kraje in z uporabo tehničnih sredstev pridobi dokaze oškodovanja podjetja, opravi tudi vročanje odpovedi zaposlenemu skladno z zakonom in preverja zaposlene pri spoštovanju konkurenčne prepovedi.