content top

Izračun plače, ocena nagrade

Izračun plače je ocena nagrade , največkrat je izvedena s strani zaposlenega oziroma kandidata za prosto delovno mesto.

 

Osnovni izračun plače je danes poenostavljeno, vendar gre za informativni izračun . Številne spletne strani jih ponujajo, vse kar potrebuje uporabnik za informativni izračun plače je vnesti zahtevane podatke. Na spletu je več možnosti, med seboj pa se razlikujejo predvsem po natančnosti oziroma številu kriterijev. Nekatere spletne strani zahtevajo za izračun zgolj osnovne podatke, druge pa tudi bolj specifične podatke. Najbolj osnovni izračuni zahtevajo informacijo o bruto plači, številu otrok, številu drugih vzdrževanih članov, skupna višina letnih prihodkov ter druge osnovne informacije. Bolj kompleksni informativni izračun plače pa lahko upošteva tudi davčne olajšave, materialne stroške ter številne druge informacije. S tem je informativni izračun plače bolj natančen, kar je pomembno predvsem v nekaterih posebnih primerih. Posebni primeri so izjeme pri izračunih oziroma primeri, kjer vrednosti izstopajo. Tipičen primer so materialni stroški, ki se nanašajo na prevoz na delovno mesto oziroma povratek. Delovno mesto, ki je blizu doma ali v njegovi neposredni bližini ustvari manj stroškov s prevozom. Obratno bolj oddaljeno delovno mesto ustvari bistveno več prevoznih stroškov. Zato je izračun plače v rezultatu tudi različen, kar velja upoštevati ne zgolj pri stroških ampak tudi širše. Informacija o nagradi je velikokrat izpostavljena na razgovorih, vendar mora kandidat pri tem upoštevati nekaj splošnih nasvetov.

Nepisano pravilo je, da izračun plače oziroma vprašanje o nagradi za kandidirano delovno mesto ni primerno. V mnogih primerih je tudi nesmiselno, saj prvemu krogu izbire sledi drugi krog ali več drugih zaporednih krogih. Zato lahko kandidat na prvem razgovoru mirno preseči vprašanje nagrade oziroma osebnega dohodka, saj bo v primeru uspešnega preboja v drug krog to lahko vprašal. V primeru ne uvrstitve v drugi krog je pa praktično nepomembno.

Izračun plače je mnogim pomembna aktivnost pred začetkom poslovnega sodelovanja.