content top

Kako sta povezana vodenje in čustvena inteligenca?

Kako sta povezana vodenje in čustvena inteligenca?

Vodenje zaposlenih v podjetju ni samo organizacija dela, temveč tudi ustrezno ravnanje z zaposlenimi. Za uspešen tim je izrednega pomena, da so vsi znotraj njega motivirani in stremijo k istemu cilju. Za vzdrževanje visoke ravni motivacije je treba poskrbeti za to, da bodo zaposleni zadovoljni in se bodo znotraj tima dobro počutili. Naloga vodje je, da poskrbi za kreativno in sproščeno delovno okolje oziroma, z drugimi besedami – da razume potrebe podrejenih, jim zna prisluhniti in na primeren način komunicira z njimi. Na tak način pripomore k temu, da se ljudje počutijo sprejete in kot del celote, zato uživajo v medsebojni interakciji in v svojem delu, si med seboj pomagajo in sodelujejo, to vse pa posledično privede do dobrih rezultatov. Vodja se mora zavedati, da je podjetje uspešno le toliko, kolikor je uspešen tisti, ki ga vodi.

Uspešen vodja razume svoje zaposlene

Delovno okolje je pogosto konfliktno, stresno in polno izzivov. Tukaj stopi v ospredje čustvena inteligenca pri vodenju, ki vodji omogoča, da spozna različne profile ljudi, razume njihove potrebe, motive, stališča in čustva ter se na ustrezen način odziva nanje ter s tem pripomore k učinkovitemu reševanju težav in nastanku sinergij znotraj tima. Čustvena inteligenca sodi med mehke veščine in vsak posameznik jo lahko izboljša ali nadgradi. Bolj kot spoznavamo psihološke zakonitosti, bolj spoznavamo tudi sebe in osebnostno rastemo. To nam pomaga razumeti tudi druge, kar je izjemnega pomena v zasebnem življenju, pa tudi v delovnem okolju in poslovnem svetu. Ni dovolj, da je vodja izkušen in izobražen, pomembno je tudi, da razume ljudi, je čustveno zrel in stabilen ter z ustreznim načinom komunikacije ustvari pozitivno in produktivno delovno okolje. Uspešen vodja s svojim pristopom in načinom vodenja pomaga zaposlenim, da osebnostno rastejo in razvijajo svoje potenciale. Z ustreznim treningom lahko pridobimo ali poglobimo našo stopnjo občutljivosti za soljudi, kar nam obenem omogoča, da opazimo majhne razlike ali spremembe pri sodelavcih in ob primernem času na ustrezen način reagiramo.

Čustvena inteligenca in vodenje

Vodstvena akademija za sodobne vodje

Vodstvena akademija, ki jo organiziramo v podjetju OK Consulting, vam omogoča, da postanete uspešen vodja, ki bo kos številnim izzivom. Držimo se načela, da se vodja ne rodi, ampak se naredi. Pripravili smo tri programe za vodje, znotraj katerih boste osvojili novo znanje in ga poglobili – temeljni, nadaljevalni in ekspertni program šole sodobnega vodenja, v trajanju po pet dni (pet modulov). Znotraj temeljnega programa boste dobili izjemno pomembno psihološko predznanje in nov vpogled vase in v svoje sodelavce ter poslovne partnerje. V nadaljevalnem programu vas bomo naučili, kako motivirati sebe in tim za doseganje sinergij, ki bodo ustvarile dodano vrednost pri končnem izdelku, storitvi ali rešitvi. Ekspertni program vam bo pomagal oplemenititi že tako poglobljeno znanje in vodstvene kompetence. Med drugim vas bomo naučili, kako doseči pri pogajanjih zaključek »dobim-dobim« (»win-win«) ter kako spodbuditi inovativnost tima ter ga usposobiti za prihodnje izzive.

Poleg naštetih programov ponujamo tudi dvodnevno intenzivno delavnico, ki poteka po licenčnem programu Dare to lead. Namenjena je oblikovanju samozavesti, drznosti, odločnosti in poguma – lastnosti, ki nam jih Slovencem pogosto primanjkuje, so pa nepogrešljive v poslovnem svetu, kjer je včasih treba tvegati, prevzemati odgovornost in znati funkcionirati v kriznih situacijah.

Izobraževanje za vodenje v podjetju zahteva celovit pristop

Vodenje zahteva od nas ustrezna znanja kot tudi določene karakterne lastnosti in mehke veščine, zato je pri tem izjemnega pomena čustvena inteligenca. Zaposleni v timu so samo ljudje in zato med njimi prihaja tudi do konfliktnih ali stresnih situacij. V sklopu naše akademije vas naučimo, kako prepoznati trenja v skupini ter na kakšen način jih reševati. S pomočjo našega izobraževanja boste postali pri vodenju sodelavcev bolj učinkoviti, saj boste izboljšali svojo komunikacijo in se naučili prepoznati karakterne lastnosti svojih zaposlenih. Na podlagi tega boste odkrili, kateri pristop ali stil vodenja najbolj ustreza vašemu timu. Pomembno je, da vodja nadzoruje tim in ga usmerja ter hkrati ohranja visoko raven motivacije in zagona, ki usmerja zaposlene k skupnim ciljem. Če je med zaposlenimi pozitivno vzdušje, se lažje spoprijemajo s stresom, postanejo bolj kreativni in v delu bolj uživajo, kar pomeni boljše rezultate pri delu.

Uspešen vodja uspešnega tima

Izobrazite se za uspešnega vodjo in vodite uspešen tim

V sklopu izobraževanj, ki jih pripravljamo v podjetju OK Consulting, vas naučimo, kako lahko kot vodja pripomorete k dobrim odnosom med zaposlenimi in kako lahko tudi negativne situacije obrnete v nekaj pozitivnega, kar bo pripomoglo k skupni rasti in doseganju ciljev. Pomagali vam bomo, da boste spoznali svoje prednosti, potenciale in točke, ki bi jih lahko okrepili. S pomočjo našega celovitega programa boste pod vodstvom organizacijskih psihologov pridobili temeljna znanja in osvojili metode, ki jih boste preizkusili v praksi, v svojem delovnem okolju. Spoznali boste, da ste s pomočjo tega znanja sposobni rešiti kateri koli konflikt in iz vsake krizne situacije oditi kot zmagovalec. Bolje boste razumeli ljudi okrog sebe in ustvarili delovno okolje, ki bo spodbudno in pozitivno, kar se bo kmalu odražalo tudi v rezultatih.