content top

Odpravnina za določen čas je pravica zaposlenega

Odpravnina za določen čas je pravica delavca v poteka pogodbe o zaposlitvi. Delavcu odpravnina za določen čas pripada, vendar je različna glede na potek pogodbe o zaposlitvi za določen čas pred ali ob njegovem izteku.

Višina odpravnine je odvisna od trajanja zaposlitve ter od povprečne bruto plače

odpoved in višina odpravnineVišina odpravnine v primer prekinitve iztekom pogodbe je enaka odpravnini v primeru prekinitve pogodbe za nedoločen čas. V prvi vrst je odvisna od višine bruto plače v zadnjih treh mesecih. Nadalje pa je je odpravnina za določen čas višja, če je bil upravičenec dlje časa zaposlen pri delodajalcu. Delavcu odpravnina za določen čas pripada v primeru, ko je bil pri delodajalcu zaposlen več kot leto dni. V to časovno obdobje se šteje tudi delo pri delodajalčevih pravnih predhodniki. Višina odpravnine lahko znaša petino, četrtino in tretjino povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev. Odpravnina za določen čas v višini petine povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev za vsako leto dela pri delodajalcu pripada delavcu, ki je bil zaposlen pri delodajalcu od leta do deset let. Delavcu, ki je bil zaposlen pri delodajalcu od deset do dvajset let, pripada odpravnina za določen čas v višini četrtine povprečne mesečne bruto plače zadnjih treh mesecev za vsako leto dela pri delodajalcev. Odpravnina za določen čas v višini tretjine povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev za vsako leto dela pri delodajalcu pripada delavcu, ki je bil zaposlen pri delodajalcu več kot dvajset let. V primeru izteka pogodbe za določen čas, delavcu prav tako lahko pripada odpravnina za določen čas. Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas v zadnjih treh mesecih iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Vendar odpravnina za določen čas ob izteku pogodbe ne pripada vedno in v vsakem primeru, ampak je pravica zaposlenega v točno določenih primerih.