content top

Oprema za urejeno delovno okolje

Mnoge delavnice so na prvi pogled povsem kaotične, morda pa tudi v resnici ne poznajo niti osnovnih principov urejenega delovnega prostora. V takšnem okolju se dobro znajdejo le tisti, ki tam redno delajo in se morda spomnijo, kam so odložili kakšen pripomoček ali kje imajo shranjene določene materiale. Pa še v tem primeru je delo zelo ovirano, storilnost pa precej slaba. Bolje je imeti urejeno delovno okolje, še posebej zato, ker lahko red vzpostavimo že z uporabo nekaterih kosov obvezne opreme.

Ključna delovna oprema

Med najbolj pomembne kose opreme za delavnice se gotovo uvrščajo delovne mize. Že te omogočajo veliko mero urejenosti, saj ne gre le za delovno površino, temveč za večfunkcijski kos pohištva, ki omogoča tudi odlaganje in shranjevanje orodja ter materialov. Delovne mize večinoma ponujajo vsaj nekaj predalov, pogosto pa tudi odlagalne prostore na sami delovni površini, morda celo police nad mizo. V nekatere delovne mize je celo že vgrajena omara za orodje, kar je še posebej posrečena rešitev, čeprav je treba paziti, da je kombinacija res premišljena in ne ogroža funkcionalnosti enega ali drugega elementa.

Pogosto je bolje, da je omara za orodje ločena od mize, oziroma še bolje, da imamo na voljo več omar. Treba pa je poskrbeti, da so shranjevalni prostori predpisani za točno določene kose orodja in pripomočkov, tako da vedno točno vemo, kje bomo našli orodje, ki ga potrebujemo. Urejena omara za orodje omogoča zelo hitro in učinkovito delo, predvsem v delavnicah, ki si jih deli več delavcev.

Ključno delovno opremo predstavljajo še nekateri manjši in morda manj izraziti kosi opreme. To so recimo plastične škatle in zaboji, kamor pospravljamo potrošni material ali sestavine, ki jih potrebujemo pri delu. Tudi ta material mora biti pravilno razporejen in lepo urejen, če želimo zagotoviti nemoten potek vsakdanjega dela.