content top

Psihoterapija – zdravljenje s pogovorom

Psihoterapija pomeni zdravljenje »duše« in je oblika zdravljenja s pogovorom, katerega glavni cilj je, premagovanje različnih težav in boljšega spoznavanja samega sebe.  Cilj psihoterapije je obravnavati ali odpraviti simptome, spremeniti moteča prepričanja in vedenjske vzorce ter podpirati osebno rast pacientov.

Psihoterapija je dolgotrajen postopek zdravljenja, ki poteka v varnem okolju in omogoča, da se lažje poglobimo vase. Psihoterapevt nam pomaga, da odpravimo vzroke in simptome duševnih motenj, čustvenih težav in stisk. Njegov glavni nam je, da nam pomaga pri iskanju skritih vzrokov za naše težave ter nam jih potem pomaga postopno odpravljati. Težave pri pacientu se običajno nanašajo na moteče simptome ali nezadovoljstvo pri samemu sebi, pogosto pa so tudi posledica družinskih vzorcev ter doživetij iz preteklosti.

Psihoterapevti pri zdravljenju uporabljajo več vrst pristopov. Najpogostejša je psihoanaliza – metoda zdravljenja duševnih stisk. Zanjo je značilno, da se psihoterapevt in pacient osredotočata na ozaveščanje pacientovega ne zavedanja – iščeta tisto, česar se pacient ne zaveda. Med procesom se mu razkriva globlji vpogled v njegove odnose, njegov način bivanja, ter vse kar pripomore h osebnostnim in čustvenim spremembami. Prav soočanje s svojim doživljanjem ga je pripeljalo v stisko, zato posameznik poleg opore potrebuje čas, da se privadi na vsa nova spoznanja o sebi. Zaradi prilagodljivosti je psihoterapija običajno zelo dolgotrajen in zahteven postopek zdravljenja.

S pomočjo psihoterapevta lahko vsakdo razčisti svoje težave, se sooči s strahovi in občutki tesnobe, premaga občutek manj vrednosti in zaživi na novo. V primeru, da želite izkoristiti svoj potencial čim bolj, pa vam je lahko v  veliko pomoč tudi coaching. S pomočjo coachinga lahko odkrijete nova področja v svojem življenju in na njih zablestite.