content top

Servis in vzdrževanje proizvodnih linij

Proizvodne linije predstavljajo osnovo za avtomatizacijo proizvodnih procesov, ki omogočajo konkurenčnost na trgu. Avtomatizacija proizvodnih procesov namreč poveča kapaciteto proizvodnje, razbremeni delovno silo, poveča kakovost in ponovljivost, zmanjša možnost napak, doseže boljši izkoristek materiala in optimizira porabo energije. Na ta način so celotni stroški proizvodnje manjši. Ker gre običajno za serijsko proizvodnjo, kjer se v zelo kratkem času izdela veliko število izdelkov, so morebitne okvare proizvodne linije lahko zelo neprijetne. Zato sta servis in vzdrževanje proizvodnih linij lahko v takšnih situacijah ključna.

Kadar pride do okvare proizvodne linje, je lahko dnevni izpad proizvedenih izdelkov lahko tako velik, da ga je težko nadoknaditi. Zaradi okvare je potrebno naročila preložiti ali pa celo stornirati, kar pa zagotovo ne govori v prid podjetju. Zato je pomembno, da je servis in vzdrževanje proizvodnih linij hitro odziven, učinkovit in kakovosten.

Redno vzdrževanje odkriva morebitne napake v delovanju proizvodnih linij

Podobno kot pri vseh drugih napravah in aparatih, velja tudi pri proizvodnih linijah, da njihovo redno vzdrževanje lahko bistveno vpliva na dolgo življenjsko dobo. Pri izvedbah novih proizvodnih linij je pomembno, da vam izbrani ponudnik nudi tudi kakovostno storitev rednega vzdrževanja. Na ta način se pravočasno odkrivajo morebitne napake, s čimer se izognemo kasnejšim morebitnih okvaram.Servis in vzdrževanje proizvodnih linij

Možnost okvare je večja tudi v primeru, ko s proizvodnimi linijami napačno upravljamo. Zato je pravilno upravljanje s proizvodnimi linijami izredno pomembno za njihovo nemoteno delovanje. Običajno ob vgradnji proizvodne linije sledi usposabljanje, ki se izvaja na kraju samem. Prav tako morajo biti usposabljanja deležni operaterji, osebje, ki bo skrbelo za servis in vzdrževanje proizvodnih linij, ter vse ostalo osebje v proizvodnji.

Če je možno, lahko okvaro na daljavo reši tudi tehnična podpora

Če pa do okvare kljub rednemu vzdrževanju vseeno pride, je potrebno seveda temu primerno odreagirati. Če usposobljeno osebje ne more odpraviti napake, potem je potrebno kontaktirati servis proizvodnih linij. S tehnično podporo vam le ta nudi tehnično pomoč na daljavo, s čimer se napake hitro in učinkovito rešuje. Takšna tehnična podpora je dobrodošla tudi v drugih situacijah, kot je na primer nudenje pomoči pri upravljanju stroja in optimizaciji, pomoč pri odpravljanju motenj ali pa neprekinjeno spremljanje delovnih pogojev. Seveda pa je v skrajnih situacijah potrebno napake odpraviti tudi na licu mesta.

Servis in vzdrževanje proizvodnih linij je torej za celoten proces proizvodnih procesov izredno pomemben dejavnik, na kar je potrebno biti pozoren že pri izbiri ponudnika, ki nam bo proizvodno linijo projektiral.

Več o tovrstnih rešitvah si lahko preberete na tej povezavi.