content top

Upogibanje pločevine za vse namene

Upogibanje ali krivljenje pločevine je eden najbolj pogostih in pomembnih postopkov v predelovalni industriji in je uvrščena med najbolj razširjene postopke predelave oblike pločevine, profilov in cevi. Upogibanje pločevine je plastična deformacija dela nad osjo, ki ustvarja geometrijske spremembe obdelovanega materiala. Podobno kot drugi procesi obdelovanja kovine, ukrivljanje spremeni obliko obdelovanega kosa, medtem ko volumen materiala ostane enak. V nekaterih primerih lahko ukrivljanje povzroči manjšo spremembo debeline pločevine. Z upogibanjem dobimo želeno obliko materiala, obenem pa lahko zagotovi tudi moč in trdoto pločevine.

Upogibanje pločevine zagotovi napetost in kompresijo znotraj materiala. Mehanske lastnosti kovin, predvsem elastičnost in plastična deformacija, so pomembne za razumevanje in uspešno krivljenje pločevine.

Postopki krivljenja se med seboj razlikujejo, katerega bomo izbrali se odločimo na podlagi materiala, debeline in velikosti. Pomembna je tudi velikost, kot, oblika in lokacija ukrivljenega dela. Skupno vsem postopkom je to, da material najprej vpnemo in nato postopoma krivimo od enega konca do drugega. Krivimo lahko le v eni smeri in pod enim kotom naenkrat, ko pločevino premaknemo naprej lahko nadaljujemo s krivljenjem.

Upogibanje z matrico

Z upogibnim pestičem pritisnemo pločevino k spodnjemu delo orodja – matrici. Sila prisili pločevino k popolnemu prilagajanju modelu.

Upogibanje z letvijo

Deluje zelo podobno kot krivljenje z matrico. Upogibna letev pritisne pločevino ob mizo, upogibna čeljust pa jo z rotacijo ukrivi do želenega kota.

Krivljenje pločevine, cevi in profilov

Ta postopek uporabljano za izdelavo večjih polmerov. Pločevino spustimo skozi tri ali štiri valje, ki jo oblikujejo v polmer.

Ravnanje

V nekaterih primerih moramo pločevino tudi zravnati. Takrat uporabimo postopek, pri katerem pločevino spustimo skozi večje število ravnalnih valjev (7 – 21).

Žlebljenje in robljenje

Pločevino spustimo skozi dva profilirana valja. Proces se uporablja za ojačanje pločevinastih robov, sten posod in spajanje pločevine.

Zgibanje

Dve plošči pločevine zvijemo skupaj z namenom povezave dveh delov ali ojačanja robov.