content top

Ventilatorji, naprave za kakovostnejši zrak

Ventilatorji omogočajo kakovostnejši zrak v prostoru. Med seboj se ventilatorji razlikujejo po številnih lastnostih. Pomembna razlika je predvsem namen oziroma možnost uporabe. Obstajajo namreč mobilni in fiksni ventilatorji.

Mobilni ali fiksni modeli

Hlajenje prostora lahko opravijo mobilni ali fiksni ventilatorji. Vendar je med njimi pomembna razlika. Mobilni ventilatorji so največkrat manjši, temu primerna je njihova zmogljivost. Fiksni ventilatorji so največkrat nameščeni pod strop ter imajo bistveno večjo zmogljivost. Razlika je tudi v tem, da fiksni ventilatorji lahko delujejo zgolj v enem prostoru. Mobilni pa v vsakem prostoru, kjer jih je možno priključiti na električno omrežje. Stropni ventilatorji so prijeten način zagotavljanja kakovostnega zraka, vendar je med njimi kar nekaj razlik. V prvi vrsti se razlikujejo po materialih. Pri njihovi izbiri se posvetimo tako estetiki, kot želeni življenjski dobi. Stopni ventilatorji so uporabni vse leto, pomembno pa je temperaturi primerno prilagajati način delovanja. Največkrat se orientiramo po smeri urinega kazalca oziroma smeri gibanja zraka. Pozimi želimo topel zrak potiskati navzdol, poleti pa v obratni smeri. Pri izbiri je zato modro posvetiti pozornost možnosti spreminjanja smeri gibanja lopatic. Druga pomembna lastnost je velikost lopatic. Pogosto bomo naleteli tudi na podatek, za kako velik prostor so primerni določeni ventilatorji. Najbolj učinkovito izmenjavo zraka dosežemo v kvadratnih prostorih, z ustreznim naklonom lopatic ter ustrezno oddaljenostjo od tal. Oddaljenost od tal je mogoče pri nekaterih proizvajalci prilagajati, pri drugih pa mora biti izbrani model optimalno oddaljen od tal. V večje prostore lahko namestimo dva ali ustrezno več ventilatorjev. Število lopatic je pomembno za uravnoteženo delovanje. Uravnoteženost delovanja najlažje primerjamo na razstavljenih ventilatorjih. Načeloma so najboljši ventilatorji s pet ali štiri lopaticami. Večje ali manjše število, pa ima predvsem estetski učinek. Upravljanje ventilatorja je od primera do primera različno. Ventilatorji imajo lahko daljinsko in ročno upravljanje, od modela do modela pa je tudi različno število načinov delovanja.