content top

Zavod za zaposlovanje nudi številne zaposlitvene priložnosti

Največje zaposlitvene priložnosti zavod za zaposlovanje nudi tam, kjer je zaposlitvena ponudba največja. Seznam je mogoče dobiti na različnih virih, kandidat mora preriti svojo ustreznost zahtevam delodajalca. Na trgu dela zavod za zaposlovanje ni edina ustanova, obstajajo tudi agencije ter seveda delodajalci. Iskanje zaposlitve pri delodajalcih je neposredno, ter kot tako nudi številne prednosti. Seznam najbolj povpraševanjih delovnih mest lahko pri tem zelo koristi, saj usmerja iskalca zaposlitve do delodajalcev. Neposreden pristop je lahko naključen ali organiziran, obe obliki imata svoje prednosti in slabosti. Organiziran pristop iskanja preko spiska najbolj iskanih poklicev, ki ga nudi zavod za zaposlovanje, pomeni številne aktivnosti pred razgovorom samim. Z potencialnim delodajalcem vzpostavimo stik, ter ponudimo svoje sposobnosti. To lahko storimo na neposreden način ali preko elektronske ali klasične pošte. V primeru neposrednega načina je najbolje imeti s seboj celotno dokumentacijo, s katero se predstavimo, prijavimo ter dokazujemo svoje sposobnosti. Takšno dokumentacijo lahko pripravimo v več izvodih, ter v enem dnevu lahko obiščemo več delodajalcev. Zavedati se moramo možnost zavrnitve, vendar lahko pričakujemo, da bodo sprejeli vsaj našo dokumentacijo. Vsak dober delodajalec se zaveda, da s tem odpade pot na zavod za zaposlovanje. Našo dokumentacijo bo hranil do trenutka, ko se bo pojavila potreba po zaposlovanju novih kadrov. Takrat ne bo odšel takoj na zavod za zaposlovanje, ampak bo poiskal med hranjenimi dokumentacijami najbolj ustrezne kandidate. Zato tudi ne smemo jemati zavrnitev kot neuspeh, saj se lahko s tem uvrstimo na čakalno listo. Isto lahko storimo preko elektronske ali klasične pošte, poleg besedila v priponke priložimo vse potrebne dokaze, prijavo in vso ostalo potrebno dokumentacijo. V odgovoru lahko pričakujemo različne odzive, po njih lahko pridobijo dodatno oceno. To oceno zavod za zaposlovanje največkrat ne more zagotavljati, saj deluje predvsem kot posrednik.

Zavod za zaposlovanje je ustanova, ki nudi brezposelnim oziroma iskalcem zaposlitve raznovrstno pomoč.

https://www.mojazaposlitev.si/kariera/zavod-za-zaposlovanje/