content top

Zgodovina psihoterapije

Čeprav se je pojem psihoterapija pojavil šele v 19. stoletju (besedo je l. 1853 skoval angleški psihiater Walter Copper Dendy), pa ima zdravljenje čustvenih stisk tako dolgo zgodovino kot človeštvo samo. Že v plemenskih družbah je človek začutil potrebo po nekom, ki skrbi za duhovno in duševno sfero – to nalogo so s pomočjo magičnih ritualov opravljali vrači in šamani. V antični Grčiji pa so duševne bolezni že povezali s človekovim zdravjem in ne več z vraževerjem.

Prvi pomembni koraki v razvoju psihoterapije so bili narejeni v 19. stoletju, ko so psihiatri pričeli uporabljati hipnozo in sugestije, iz katerih je navdih v zgodnjih letih svoje kariere črpal tudi začetnik psihoanalize Sigmund Freud. Freud je v začetku 20. stoletja razvil psihoanalizo in utemeljil koncepte, ki predstavljajo njeno bistvo: nezavedno, strukturni model psihe (ono, jaz in nadjaz), razvojne faze psihoseksualnega razvoja, obrambne mehanizme, pomen prostih asociacij in sanj v terapiji, itn. Psihoanaliza je bila v zadnjih sto letih nadgrajena z novimi spoznanji in spada danes v skupino psihoanalitičnih oz. psihodinamskih psihoterapij.

Poleg psihoanalitičnih psihoterapij pa so se v zadnjih sto letih razvili še številni drugi psihoterapevtski pristopi (npr. kognitivna terapija, vedenjska terapija, gestalt terapija, transakcijska analiza, realitetna terapija, EMDR, integrativna psihoterapija, logoterapija, psihodrama, relacijska terapija…), ki jih združujemo v naslednje skupine: vedenjsko-kognitivna, humanistično-eksistencialna in pa sistemska psihoterapija. Psihoterapija je tako danes povsod v razvitem svetu namenjena zdravljenju duševnih motenj. V Sloveniji psihoterapevti nudijo vse prej naštete psihoterapije, vključno s psihoanalitično psihoterapijo, ki še vedno izhaja iz konceptov, ki jih je pred stoletjem razvil Sigmund Freud.

V primeru, da želite o psihoterapiji izvedeti več oz. bi se radi naročili na uvodno srečanje, vam svetujem, da obiščete http://www.psihoterapija-hodos.si/.